Make your own free website on Tripod.com
 
    
 
     

        ผลการวิจัยจากผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่ามีสมุนไพร 9 ชนิด ได้แก่ ว่านน้ำ ปรู ราชคัด คูน ชุมเห็ดไทย เทียนกิ่ง เจตมูลเพลิงขาว มะคำดีควาย และหว้า นำมาสกัดด้วยวิธีต่างกัน
สามารถยับยั้งราที่ทดสอบได้ดี ไม่แตกต่างจากยามาตรฐานที่ใช้ทั่วๆไป
ซึ่งต่อไปจะสามารถพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อรา ทั้งชนิดใช้ภายนอกและภายใน

 
โรคที่ควรรู้
 โรคกระดูกพรุน
 โรคปวดหลัง
 โรคปวดเข่า
 โรคเกาท์
 
ข่าวสุขภาพ
ว่านน้ำชุมเห็ดไทย ต้านโรคผิวหนัง ( 23/2/47)
ถั่วเหลืองทำให้ผู้ชาย เป็นหมัน (26/2/47)
ยาดองเหล้าอันตราย (7/4/47)
 
      
       mail to : Web master