โลกสมุนไพร   โรคกระดูกพรุน   โรคปวดหลัง   โรคปวดเข่า   โรคเกาท์

 

         ผลการวิจัยจากผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พบว่ามีสมุนไพร 9 ชนิด ได้แก่ ว่านน้ำ ปรู ราชคัด คูน ชุมเห็ดไทย เทียนกิ่ง เจตมูลเพลิงขาว มะคำดีควาย และหว้า นำมาสกัดด้วยวิธีต่างกัน
สามารถยับยั้งราที่ทดสอบได้ดี ไม่แตกต่างจากยามาตรฐานที่ใช้ทั่วๆไป
ซึ่งต่อไปจะสามารถพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อรา ทั้งชนิดใช้ภายนอกและภายใน

      
       mail to : Web master