โลกสมุนไพร   โรคกระดูกพรุน   โรคปวดหลัง   โรคปวดเข่า   โรคเกาท์

     

              อุบัติการณ์ของโรคสุกใสลดลงนับตั้งแต่มีการใช้วัคซีน live-attenuated varicella
  ให้แก่ทารกอย่างกว้างขวาง จากการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน ซึ่งนักวิจัยได้ทำการเฝ้า
  ติดตามรายงานของโรคสุกใสจากกลุ่มกุมาืรเวชปฏิบัติ 20 กลุ่มในรัฐคอนเนกติกัต พบว่า
              ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญตามกาลเวลา ซึ่งจะอยู่ที่ 97% ในปีแรกหลังจาก
  ได้รับวัคซีน และเหลือเพียง 81% ในระหว่างปีที่ 7-8

              ประสิทธิภาพของวัคซีนจะต่ำกว่า ถ้าให้วัคซีนก่อนอายุ 15 เดือน
              โรคสุกใสจะรุน แรงในเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนมากกว่าเด็กที่ได้รับวัคซีน

(จากวารสาร JAMA 2004:241:851-5)

 
      
       mail to : Web master