อายุ

ปริมาณที่ควรได้รับ (มก./วัน)

1-10 ปี

800

11-18 ปี

1200

ผู้ใหญ่

800

มากกว่า 60 ปี

1200

หญิงมีครรภ์

1200

 
 
โรคที่ควรรู้
 โรคกระดูกพรุน
 โรคปวดหลัง
 โรคปวดเข่า
 โรคเกาท์
 
ข่าวสุขภาพ
ว่านน้ำชุมเห็ดไทย ต้านโรคผิวหนัง ( 23/2/47)
ถั่วเหลืองทำให้ผู้ชาย เป็นหมัน (26/2/47)
ยาดองเหล้าอันตราย (7/4/47)
 
      
       mail to : Web master