โลกสมุนไพร    โรคกระดูกพรุน   โรคปวดหลัง   โรคปวดเข่า   โรคเกาท์
 

        
     นโยบายสุขภาพของประเทศขณะนี้คือ "สร้างนำซ่อม" นั่นคือพยายามให้คนไทย "สร้างสุขภาพ" แทนที่จะปล่อยปละละเลยจนเกิดโรคแล้วจึงรักษา หรือ " ซ่อมสุขภาพ"เราจึงควรพยายามดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งชักชวนคนที่เรารักให้ก้าวเดินเข้าสู่เส้นทางสุขภาพให้ได้
       การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก ไม่สิ้นเปลือง หากมีเวลาได้พูดคุยกับแพทย์์หรืออ่านบทความที่เชื่ิอถือได้ ก็จะทำให้มีความรู้พอที่จะป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคได้ หรือหากเริ่มเจ็บป่วยเล็กน้อยก็จะได้ดูแลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง

 
    เนื่องจากปัญหามลพิษต่างๆที่รุมเร้า ส่งผลให้เกิดกระแสความนิยม ในการหันมา บริโภค ผัก สมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้น จากความเชื่อที่ว่าสิ่งเหล่านี้มาจากธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์เสมอ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมักพบว่า ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหลายชนิด ได้ถูกนำมาอ้างสรรพคุณว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์ หรือถูกแปรรูปให้เป็นยาและอาหารเสริม ซึ่งกระแสความนิยมนี้ บางครั้งอาจทำให้เกิดู่อันตรายที่คาดไม่ถึงได้ ดังนั้นการที่จะเลือกสิ่งใดเพื่อนำมาดูแลสุขภาพ จึงควรจะรู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ ของสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงมากกว่า การเดินตามกระแสอย่างไม่รู้อะไรเลย


ว่านน้ำชุมเห็ดไทย ต้านโรคผิวหนัง ( 23/2/47)
ถั่วเหลืองทำให้ผู้ชาย เป็นหมัน (26/2/47)
ยาดองเหล้าอันตราย( 7/4/47)
ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันสุกใส(16/7/47)


Free Counterปรับปรุง  16/07/04
business administration degree online

 

 

                 เริ่มก่อตั้ง  พ.ศ. 2544                                    
        mail to:webmaster